• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om asylmottak, hospits, campingplass og forsamlingslokale

Informasjon

Forskrift om miljørettet helsevern pålegger virksomheten å melde fra til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Formålet er å:

 • fremme folkehelsen og bidra til gode miljømessige forhold
 • sikre befolkningen mot helseskadelige faktorer i miljøet (biologiske, kjemiske, fysiske, sosiale)

Ansvarlig for virksomheten skal:

 • på eget initiativ gi kommunen opplysninger om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen
 • sørge for internkontroll for å sikre at kravene i forskriften blir etterlevd.

Kommunen skal føre tilsyn med at forskriften blir overholdt. Etter innsendt melding vil kommunen vurdere om forhold ved virksomheten kan medføre helseskade eller helsemessig ulempe.

Dersom melding avdekker mangler kan kommunen gi pålegg om retting jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4, 3. ledd jf folkehelseloven §§13-16.

Forskrift om miljørettet helsevern.

Folkehelseloven

Påkrevd dokumentasjon:

 • Risikovurdering av anlegget
 • Vurdering av anleggets innretning
 • Internkontrollsystem for anlegget
 • Skriftlige rutiner for rengjøring mm
 • Eventuelt andre vedlegg
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

 1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
 2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
 3. Trykk på knappen Last opp.
 4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
 5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.

Vennligst vent...

Loader