• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet

Informasjon

Bygge- og anleggsaktivitet kan medføre støybelastninger for omgivelsene.

Det er fastsatt grenseverdier for støy fra bygge- og anleggsaktivitet i Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging kapittel 4 (T-1442).

Folkehelselovens kapittel 3  og forskrift om miljørettet helsevern  har bestemmelser som regulerer bygge - og anleggstøy. For arbeid som overskrider grenseverdiene, må det søkes om tillatelse hos kommuneoverlegen/miljørettet helsevern.

Det skal søkes om tillatelse ved arbeid som overskrider grenseverdiene for bygg og anleggsstøy i T-1442. Vanligvis dreier det seg om grunnarbeid og nattarbeid som berører boliger. Støyende arbeide på natt skal ikke forekomme uten tillatelse fra kommuneoverlegen. Nattperioden varer fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

Søknaden skal dokumenteres med:
Kart med områdeavgrensning
Støyprognose
Plan for informasjon til naboer og loggføring av klager
Kartskisse, anleggsområde med nabolag
Annet vedlegg

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

  1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
  2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
  3. Trykk på knappen Last opp.
  4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
  5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.

Vennligst vent...

Loader