• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Klage på kommunalt vedtak

Informasjon

Klagefrist
Etter forvaltningslova §29 har du rett til å klage på vedtak innan 3 veker etter at du har mottatt vedtaksbrevet.

Dersom klaga blir sendt for seint, er det høve til å sjå bort frå ho. Har De særleg grunn til det, kan De likevel søkje om å få klagefristen utsett. De bør i så fall nemne kvifor klaga kjem for seint.

Innholdet i klagen
Forvaltningslova §32 (klagen sin adressat, form og innhold)

I klagen skal du skrive hvilket vedtak du klager på, og nevne den eller de endringer som du ønsker. Du bør grunngi hvorfor du klager og ta med mulige andre opplysninger som kan hensyntas.

Partene sin rett til å kreve begrunnelse
Dersom du ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan du sette fram krav om å få det. Et slikt krav må settes fram før klagefristen er ute. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist blir regnet fra det tidspunktet du får begrunnelsen.

Rett til å kreve rettleding og nærmere opplysninger
Det forvaltningsorganet som har sendt vedtaket, skal dersom du ber om det, gi nærmere rettleding om klagerett, hvordan du går fram ved klage og opplysninger om:

 • Retten til å gjøre seg kjent med saksdokumentene så langt forvaltningslova gir hjemmel for dette.
 • Retten til å få tildømt sakskostnader etter § 36 i forvaltningslova.
 • Retten til å søke gjennomføringen av vedtaket utsatt, om iverksetting av vedtaket kan tenkes å være til skade for klageren før avgjørelsen i klagesaken.
 • Retten til å søke fritt rettsråd, mulig også fri sakførsel.

Her finner du hele  Forvaltingslova

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

 1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
 2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
 3. Trykk på knappen Last opp.
 4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
 5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.

Vennligst vent...

Loader