• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Informasjon til deg som leder - Kompetanseløftet

Informasjon

Medarbeider må være fast ansatt i Sandefjord kommune, minimum ett år i 100% stilling, eller tilsvarende (2 år i 50%, 4 år i 25%) ved studiestart.


Medarbeider kan få støtte til:


• Grunnutdanning innen helse- og sosialfag
• Videreutdanning
• Fagskole
• Masterutdanning
• Kurs innen et tema som går over mer enn 5 dager i halvåret


Støtten kan brukes til:


• Semesteravgift
• Eksamensavgift
• Faglitteratur
• Reise og oppholdsutgifter


Støtte gis for et skoleår av gangen, det vil si inneværende skoleår. Det kan søkes for enten høst, vår eller begge semester. De må søke hvert år for studier som går over flere år.
Kommunalsjefens ledergruppe for kommunalområdet HSO gir årlig føringer for hvilke kompetanseområder det skal satses på for å løse oppgavene i tjenestene. Disse vurderingene gjøres i tråd med nasjonale føringer, kommunalområdets strategiske plan og seksjonenes kompetanseplaner.
Nærmeste leder er ansvalig for å gjøre de nødvendige vurderingene i forhold til føringene.
Et kompetanseutvalg bestående av repesentanter fra seksjonsledere, tillitsvalgte og FoU behandler søknadene to ganger i året, november og mai/juni. Søknadene til masterutdanning blir behandlet i kommunalsjefens ledergruppe.

Medarbeider skal selv fylle ut søknad og legge ved nærmeste leders uttalelse.
Leders ansvar:
Avklare på forhånd med medarbeider hvordan det skal legges til rette for at studiet kan gjennomføres.  Hva er forventet skal være medarbeiders egeninnsats og om det skal legges til rette for praksisplass.

Søknadsfrister 15. mai og 15. november hvert år.

Søknader på masternivå videresendes HSO ledergruppe for videre vurdering.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

  1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
  2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
  3. Trykk på knappen Last opp.
  4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
  5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.

Vennligst vent...

Loader