• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Serveringsbevilling - søknad

Informasjon

Følgende krav stilles til søker om serveringsbevilling:

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvaret for den daglige drift av serveringsstedet, jf. serveringsloven § 4

Daglig leder må ha avlagt etablererprøven, jf. serveringsloven § 5

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. jf. serveringsloven § 6

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)


Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 1. Firmaattest for alle firma som er involvert i driften.
 2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for foretakets daglige leder.
 3. Skatteattest for søker/eier og andre med vesentlig tilknytning til driften. Skjema RF-1244 fra Skattedirektoratet.
 4. Tegning av serveringsstedet inne og ute.
 5. Dokumentasjon av daglig leders ansettelse ved serveringsstedet.
 6. Vitnemål som bekrefter godkjent etablererprøve for daglig leder.
 7. Uttalelse fra brannvesenet (Sandefjord Brann og Redning.
 8. Kopi av melding til Mattilsynet.
 9. Leiekontrakt eller annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om.
 10. Ved overtagelse av virksomheten, oppgi tidligere eier.

NB: Saksbehandlingen starter når vi har mottatt fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

 1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
 2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
 3. Trykk på knappen Last opp.
 4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
 5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.

Vennligst vent...

Loader