• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Infomasjon

Skjemautfylling

Tilskudd til sosiale entreprenører

Innledning

Søknadsfrist 15. mars

Sandefjord - Tilskudd og støtteordninger

Aktører som har inngått eller ønsker å inngå forpliktende avtale med Sandefjord kommune om å fremme inkludering i arbeidslivet oppfordres til å søke midler.

Tilskuddsordningen er vedtatt av formannskapet 3. desember 2018.

Formål
Fremme inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper i Sandefjord kommune.

Målgruppe
Utsatte grupper som har utfordringer med å bli inkludert I arbeidslivet.

Retningslinjer for tilskuddsordningen:
1. Aktøren må ha forpliktende samarbeidsavtale, eller inngå slik avtale med Sandefjord kommune som konkret beskriver oppgaveløsning og mål for virksomheten.
2. Aktøren må ha som mål å øke inkluderingen i arbeids- og samfunnsliv for utsatte og prioriterte grupper i Sandefjord kommune. Aktøren må ha konkrete beskrivelser av sitt løsningsforslag.
3. Tilskuddet gis for inntil to år av gangen med forbehold om avsetning i kommunens budsjett.
4. Aktører som kommunen har et samarbeid med og som kan dokumentere sine resultater, prioriteres.
5. Tilskudd fra kommunen er men som en medfinansiering, og aktøren må vise til budsjett for hvordan driften som helhet er ment finansiert.


Hva kan støtte brukes til?
Støtte til prosjekter/tiltak som fremmer inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper. Det betyr til drift av prosjekter/tiltak, innkjøp av nødvendig utstyr m.m. Med søknaden vedlegges budsjett som viser bruken av tilskuddsmidlene samt annen finansiering.

Økonomisk ramme for ordningen
Totalt er rammen for tilskuddsordningen inntil 1 mill. kr i 2021.

Vurdering av søknader
Søknadene vil bli behandlet og vurdert av kommunalsjef i HSO, NAV-leder og kommunens næringssjef.

Det vil bli lagt vekt på hvordan aktøren tenker å løse oppgaven og forventede resultater. Aktørere som kommunen allerede har et samarbeid med og som kan dokumentere sine resultater, prioriteres.


Spørsmål vedr. tilskuddsordningen kan rettes til Sandefjord kommune, helse, sosial og omsorg, tlf. 33 41 60 00, e-post: postmottak@sandefjord.kommune.no
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

  1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
  2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
  3. Trykk på knappen Last opp.
  4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
  5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.
Vennligst vent...

Loader