• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilskudd til frivillig arbeid innen helse-, sosial- og omsorgsområdet 2021

Informasjon


Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig arbeid innen kommunalområdet helse, sosial og omsorgs ansvarsområde

Sandefjord - Tilskudd og støtteordninger

MÅLSETTING
Sandefjord kommune ønsker gjennom blant annet tilskuddsordninger å stimulere til frivillig arbeid.

§ 1 Generelt
 Tilskudd er avhengig av de årlige kommunale budsjetter og valgte satsingsområder. Tilskuddet kan gis til organisasjoner, foreninger, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider med tiltak i Sandefjord eller i interkommunale samarbeidstiltak. Tilskuddet kan ytes til enkelttiltak eller til delvis støtte til tiltak som går over år. Det prioriteres støtte til nyetablerte tiltak som for øvrig kommer inn under ordningen.

 Det er en forutsetning for å få innvilget kommunalt tilskudd at søkere/tilskuddsmottakere forplikter seg til å gi innehavere av kommunens opplevelseskort mulighet for medlemskap og adgang til arrangementer m.v., der dette er relevant, etter de retningslinjer som til enhver tid måtte gjelde for opplevelseskortet.

§2 Definisjon
 Foreninger, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider med tiltak for Sandefjords befolkning kan søke. Dette kan være
 - tiltak for personer med psykiatri- eller rusproblemer
 - tiltak rettet mot barn og unge
 - tiltak knyttet mot frivillig arbeid i og utenfor institusjoner, trivsel og miljøtiltak.
 
§3 Søknadsfrist
 Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg har ansvar for i løpet av januar hvert år ved annonsering i byens aviser, å meddele at det er anledning for organisasjoner, foreninger, stiftelser eller enkeltprosjekt som arbeider med tiltak i Sandefjord å søke om støtte til sin virksomhet. Av annonsen skal det klart fremgå tidsfrister og hvilke bilag og opplysninger som må følge søknaden.

§4 Vedtak/tildeling
 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg behandler og tildeler tilskudd så snart som mulig etter søknadsfristens utløp.


Spørsmål vedr. tilskuddsordningen kan rettes til Sandefjord kommune, helse, sosial og omsorg på mail adr: postmottak@sandefjord.kommune.no eller på telefon 33 41 60 00.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

  1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
  2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
  3. Trykk på knappen Last opp.
  4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
  5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.
Vennligst vent...

Loader