• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Kompetansemidler - Søknad 2022 (Kompetanseløftet 2025)

Informasjon

Er du fast ansatt i Sandefjord kommune innen kommunalområdet helse, sosial og omsorg (HSO) kan du ha mulighet til å få støtte til din utdannelse.

Søknadsfrist er 15. mai og 15. november hvert år.

Hva kan du få støtte til?

 • Grunnutdanning innen helse- og sosialfag
 • Videreutdanning
 • Fagskole
 • Bachelor
 • Masterutdanning
 • Kurs innen et tema som går over mer enn 5 dager i halvåret

Hva kan støtten brukes til?

 • Semesteravgift
 • Eksamensavgift
 • Faglitteratur
 • Reise og oppholdsutgifter

Støtte gis for et skoleår av gangen, det vil si inneværende skoleår. Du kan søke for enten høst, vår eller begge semester. Du kan søke hvert år for studier som går over flere år.

Det gir ikke støtte med tilbakevirkende kraft, du kan ikke få støtte for utdanning som er gjennomført tidligere år.

Det kan ikke søkes støtte til permisjon med lønn, all permisjon må avklares med egen leder. 

Kommunalsjefens ledergruppe for kommunalområdet HSO gir årlige føringer for hvilke kompetanseområder det skal satses på for å løse oppgavene i tjenestene. Disse vurderingene gjøres i tråd med nasjonale føringer, kommunalområdets strategiske plan og seksjonens kompetanseplaner.

Nærmeste leder er ansvarlig for å gjøre de nødvendige vurderingene i forhold til føringene.

Et kompetanseutvalg bestående av representanter fra seksjonsledere, tillitsvalgte og FoU behandler søknadene to ganger i året, november og mai/juni. Søknadene til masterutdanning blir behandlet i kommunalsjefens ledergruppe.

Leders kommentarer skal sendes inn i eget søknadsskjema:

Leder skal fylle ut eget skjema med kommentarer som sendes inn separat, hvor referansenummer til ansatt sitt søknadsskjema skrives inn.

NB! Søknader uten skjema fra leder blir ikke behandlet.

Skatteplikt

Det må betales skatt av fordelen ved at arbeidsgiver dekker kostnader knyttet til utdannelse når:

 • Den ansatte ikke har vært ansatt i ett år i 100% stilling, eller tilsvarende (2 år i 50%, 4 år i 25%) ved studiestart.
 • Det året studiet leder til en grad, for eksempel siste studieår av fulltidsstudiet i en bachelor eller master utdannelse
 • Daglige reisekostnader til studiested. Som kjøregodtgjørelse og bomutgifter.


Bindingstid:

Støtte medfører bindingstid j.fr personalhåndbok Sandefjord kommune. Bindingstiden avhenger av eventuell permisjon med lønn, hvor mye støtte du har mottatt og hvor lang utdanningen er. Den kan være fra 3 måneder til 2 år og blir vurdert individuelt.

Avbrutt studie:

Dersom studiet blir avbrutt før du er ferdig blir det gjort en vurdering om du må betale tilbake støtten.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

 1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
 2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
 3. Trykk på knappen Last opp.
 4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
 5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.

Vennligst vent...

Loader